О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 411

Гр.Хасково 13.10.2017г.

 

Хасковският  районен съд в закрито заседание на тринадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година в СЪСТАВ:

 

                                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ: Мартин Кючуков

 

при секретаря…………………….…..и в присъствието на прокурора……………………, като разгледа докладваното от съдията ч.н.д. №1174 по описа за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид:

 

            Производството е по реда на чл.243 ал.4  НПК.

       Образувано е по Жалба от А.Т.Х. против Постановление от 30.08.2017г. на РП-Хасково за прекратяване на наказателното производство по Досъдебно производство №4/2017г. по описа на РУП-гр.Хасково. В жалбата се изказва недоволство от изнесените факти, взети от дознанието, образувано от РП-Хасково. Жалбоподателят твърди, че всъщност изобщо не били положени необходимите усилия за установяване на обективната истина по делото. Неправилно бил приложен НК и НПК и неправилно било прекратено наказателното производство. Извършителят на деянието бил известен. Това бил автомонтьорът, на когото автомобилът бил предоставен за ремонт – С.С.П.. По неизвестни причини П. предоставил процесния автомобил за ползване на Х., която пък от своя страна го предоставила на св.Н.за ремонт в гр.Сливен. След ремонта, по твърдения на св.Х. през м.март-април 2016г. последната го върнала обратно на св.П.. От своя страна П.твърдял, че не бил получавал обратно автомобила. При тези данни прокурорът достигнал до извод за липса на достатъчно доказателства за извършено престъпление по чл.206 ал.1 от НК и прекратил досъдебното производство.

       Моли съда да отмени постановление от 30.08.2017г. на РП-Хасково за прекратяване на наказателното производство по Досъдебно производство №4/2017 по описа на РУП-Хасково.

       Хасковският районен съд, като се запозна със събраните по досъдебното производство доказателства, констатира следното :

       Производството е било образувано и водено против неизвестен извършител, за извършено престъпление по чл. 206 ал.1 от НК.

       Съдът възприе същата фактическа обстановка, както и прокурора в атакуваното прекратително постановление а именно :

       А.Т.Х. бил собственик на лек автомобил „***************" с рег.№ ***************, цвят бордо металик, който бил закупен на 08.10.2014г., като от 2008г. Х. имал пълномощно да го ползва. При покупката трябвало да го регистрира, но поради необходимост от извършване на ремонтни дейности, се забавил с това.

       В края на месец октомври 2014г., А.Х. отишъл до автосервиз, който се намирал на бул.„*********" в гр.Хасково. Собственик на автосервиза бил С. П., а синът му -  св.С. П.извършвал ремонтните дейности. При посещението в сервиза св.Х. бил придружаван от св.Г.Г.А..

        Св.Х. и св.А. били посрещнати от св.С. П., като там бил и св.Д.П.. В присъствието на св.Г.А., св.Х. предал ключовете на закупения от него автомобил, както и сумата от 400 лв., които дал авансово на св.П.за части. Уговорили се ремонтът да струва 600 лв., като останалите 200 лв. щели да бъдат платени, когато св.Х. си получи колата.

        Свидетелят П.взел ключовете и заявил, че след като оправи колата, ще се обади. След около две седмици св.Х. минал през сервиза, за да види какво се е случило. Видял автомобила в задната част на сервиза и му било обяснено от св.П., че същият все още не бил намерил необходимите части за ремонта.

        След около още две седмици, св.Х. отново посетил св.П., като този път той му поискал останалите 200 лв. и заявил, че след около седмица колата ще е готова.

        Минала и тази седмица и св.Х. започнал да търси и по телефона св.П., но не успял да го открие.

        Веднъж, при случайна среща със св.П.пред сервиза, последният му обяснил, че с колата станала нова авария и че след ремонта ще му бъде върната лично.

        След като така и не получил автомобила си, на 25.10.2016г. св.Х. ***.

        Така описаната фактическа обстановка до този хронологически момент, се споделя от всички разпитани свидетели.

        Според показанията на св.С., св.Н.и св.Х., последната ползвала гореспоменатия автомобил, който й бил предаден от св.П.за известно време, за временно ползване.

        След авария през периода август-септември 2015 год., автомобилът бил оставен от св.Х. на св.Н.за ремонт в сервиз в гр.Сливен.

        Свидетелят Н.заявява, че след извършването на ремонта, св.Х. взела автомобила, а според нейните твърдения, след това го върнала в гр.Хасково през периода март-април 2016 год. и го предала лично на св.С. П..

        От своя страна св.П.твърди, че св.Х. не му е връщала автомобила.

        Правени са очни ставки между св.Х. и св.П., но противоречието в показанията на двамата не е отстранено.

        При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното :

        Веригата от събития прекъсва след установения момент, в който св.Х. е взела автомобила „***************" с рег.№ *************** от св.Н.от сервиза в гр.Сливен.

        Какво се е случило след това с лекият автомобил „***************" с рег.№ *************** на А.Х. по досъдебното производство не е установено и не може да се установи.

        Въпросът е дали автомобилът е останал у св.Х., която го е обсебила, като се е разпоредила с него в свой или чужд интерес или св.Х. е върнала автомобила на св.П., който го е обсебил, като се е разпоредил с него в свой или чужд интерес ?

        Всеки от двамата отрича автомобилът да е останал у него.

        Св.Х. – защото твърди, че го е върнала на св.П..

        Св.П.– защото твърди, че не го е получавал обратно от св.Х..

        И двамата отричат, а очната ставка не дава резултат.

        Автомобилът го няма.

        Не е открит по досъдебното производство.

        Обсебването по чл.206 ал.1 от НК на чужда движима вещ е класическо резултатно престъпление против собствеността.

        Деецът има фактическата власт върху чужда движима вещ на правно основание – обичайно частно-правно-договорно, както в случая – по силата на договор за поръчка – за ремонт на лекия автомобил.

        След това деецът започва да третира чуждата движима вещ като своя и осъществява изпълнителното деяние на престъплението чрез акт на противозаконно юридическо или фактическо разпореждане с вещта, в свой или чужд интерес.

        Обсебването по чл.206 ал.1 от НК е довършено с осъщественото засягане на възможността на собственика на вещта да се разпорежда с нея. То е следствие от акта на имуществено или фактическо разпореждане от страна на дееца.

        Въпросът за правното разпореждане с автомобил – неговата продажба например, може да бъде изследван и макар да се извършва с договор с нотариална заверка на подписите и датата, извършеното прехвърляне, когато се прави нормално се отразява и в базата данни на КАТ, тъй като новият собственик на автомобила се отразява там.

        Т.е може да се провери в базата данни на КАТ дали лек автомобил „***************" с рег.№ *************** има регистриран нов собственик. Т.е въпросът за правното разпореждане  с автомобила може да бъде изследван –ако такова е било извършено.

        По ДП няма данни за нов собственик на автомобила.

        Не така стои въпроса с фактическото разпореждане с автомобила – ако например същият е бил разглобен на части и тези части – продадени на различни лица и автоморги, което също е възможно да се е случило. В такъв случай е почти невъзможно да се проследи какво се е случило с автомобила и кои части от него къде са отишли.

        Прокурорът е прав за едно.

        По наличните доказателства няма как да се повдигне обвинение по чл.206 ал.1 от НК нито на С. П., нито на св.Х.. Съдът също не вижда какви други допълнителни доказателства биха могли да се съберат при тази фактическа обстановка. Още по-малко има някакви индиции, че С. П.или св.Х. са извършили акт на разпореждане с автомобила на Х. - ***************" с рег.№ ***************. 

       Ето защо съдът споделя извода на прокурора и атакуваното прекратително постановление ще следва да бъде потвърдено.     

       Водим от горното съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

 

       ПОТВЪРЖДАВА Постановление от 30.08.2017г. на РП-Хасково за прекратяване на наказателното производство по Досъдебно производство №4/2017г. по описа на РУП-гр.Хасково.

                

       Определението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд-Хасково в 7 дневен срок от съобщаването му.

 

 

                                                                                                         Районен съдия : /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.