РЕШЕНИЕ

№ 266/25.10.2017 година град Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд               Втори наказателен състав

на двадесет и пети октомври две хиляди и седемнадесета година в публичното съдебно заседание в следния състав:

Районен съдия: Даниела Николова

секретар :Цветелина Станчева

прокурор:

като разгледа докладваното от съдията

АН дело № 1140 по описа за 2017 година

РЕШИ:

ПРИЗНАВА обвиняемия А.С.Х.,роден на *** год. в гр.*******,българин,български гражданин, със средно образование,женен, неосъждан, живущ в гр.****** с ЕГН -********** за ВИНОВЕН в това ,че на 06.09.2017 г. в с.Минерални бани,обл.Хасково управлявал МПС -лек автомобил марка „****„ модел „*****" с рама *****************,което не е регистрирано по надлежния ред -престъпление по чл.345 ал.2,вр.ал.1 от НК, поради което и на основание чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му НАЛАГА административно наказание "ГЛОБА" в размер на 1000 лв.

Решението подлежи на въззивно обжалване и протест пред Хасковския окръжен съд в 15- дневен срок от днес.

                                                                                   

 

Съдия: /п/ не се чете.

Вярно с оригинала!

Секретар: Ц.С.