Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 254                                         17.10.2017 г.                         град Хасково

         

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         ХАСКОВСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, Десети наказателен състав,

на седемнадесети октомври две хиляди и седемнадесета година,

в публично съдебно заседание в състав:

 

                                                                                                              Съдия: Пламен Георгиев

 

Секретар: Десислава Вълканова

Прокурор:

като рагледа докладваното от съдия Пламен Георгиев

АНД № 1110 по описа на Районен съд - Хасково за 2017 г. и обсъди  събраните доказателства поотделно и в съвкупност

 

Р Е Ш И:

         

          ПРИЗНАВА подсъдимия А.Р.А., ЕГН: ********** за виновен в това, че на 03.01.2017 г. на път № 50625 в землището на с. Въгларово, общ. Хасково, при управление на моторно превозно средство - лек автомобил марка „Опел“, модел „Вектра“ с peг. № ****** нарушил правилата за движение по пътищата: чл.20, ал.2 от Закона за движение по пътищата - „водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. Водачите са длъжни да намалят скоростта и в случай на необходимост да спрат, когато възникне опасност за движението", и по непредпазливост причинил средни телесни повреди на Р. М. К. от с. ******, общ. Минерални бани, обл. Хасково, изразяващи се в трайно затруднение в движението на снагата, което се дължи на счупването на ребра от двете половини на гръдната клетка; разстройство на здравето, временно опасно за живота, което се дължи на контузия на левия бял дроб и кръвоизлив в гръдната кухина; разстройство на здравето временно опасно за живота, което се дължи на претърпения травматичен шок и трайно затруднение в движението на левия крак, което се дължи на счупването на лявата срамна кост на таза - престъпление по чл.343, ал.1, б.”б”, предл. 2 – ро, вр. чл. 342, ал.1 от НК, като на основание чл.343, ал.1, б.”б”, предл. 2 – ро, вр. чл. 342, ал.1, вр. чл. 78а от НК го освобождава от наказателна отговорност и му налага административно наказание „Глоба” в размер на 1 200 /хиляда и двеста/ лева.

          ОСЪЖДА А.Р.А., ЕГН: **********  да заплати по сметка на ОД на МВР – Хасково сумата в размер на 723.48  лева, представляваща направени по делото разноски за възнаграждения на вещи лица по назначените съдебно – медицински експертизи, химически експертизи и автотехническа експертиза, а по сметка на Районен съд – Хасково – сумата в размер на по 5.00 лева, при всяко служебно издаване на изпълнителен лист за наложеното административно наказание „Глоба“ и/или присъдените разноски.

          Решението подлежи на обжалване и протест пред Окръжен съд – Хасково в петнадесетдневен срок от обявяването му – 17.10.2017 г.

                                   

 

                                                                                                 Съдия: /п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

Секретар: Д.В.