ПРИСЪДА

58/ 13.10.2017 година, гр. Хасково

В ИМЕТО НА НАРОДА

Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

На тринадесети октомври през две хиляди и седемнадесета година В публичното заседание в следния състав:

 

Председател : Гроздан Грозев

Секретар: Веселина Kрасева

Прокурор: Мая Кьосева

Като разгледа докладваното от съдия Гроздан Грозев

НОХД № 996 по описа за 2017 година

 

ПРИСЪДИ:

ПРИЗНАВА подсъдимата Т.Т.С., ЕГН. **********, родена на *** ***, с постоянен адрес:***, настоящ адрес и адрес ***, с българско гражданство, българка, грамотна (със средно образование), неомъжена, безработна, неосъждана, за ВИНОВНА в това, че през периода от месец юли 2015 год. до месец юли 2017 год. включително, в гр.Хасково, след като е осъдена с Решение № 320/03.06.2015 год., постановено по гр.дело № 2344/2014 год. по описа на Районен съд - Хасково, влязло в сила на 22.07.2015 год., да издържа свои низходящи - дъщерите си Радостина Багрянова Янева, ЕГН:********** и Даниела Багрянова Янева, с ЕГН: **********, чрез техния баща и законен представител Б.Н.Я. ***, заплащайки му месечна издръжка в размер на 90 лева за Радостина Багрянова Янева и 85 лева за Даниела Багрянова Янева, съзнателно не изпълнила задължението си в размер на две и повече месечни, вноски, а именно: 24 месечни вноски по 90 лева за Радостина Багрянова Янева и 24 месечни вноски по 85 лева за Даниела Багрянова Янева, всички вноски щ обща стойност 4 200 лева - престъпление по чл. 183,ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал. 1, вр.чл.54, ал.1 от НК, и НАЛАГА НАКАЗАНИЕ Пробация" със следните пробационни мерки - „Задължителна регистрация по настоящ адрес" за срок от 8/осем/ месеца, която да се изпълнява два пъти седмично и „Задължителни периодични срещи с пробационен служител" за срок от 8/осем/ месеца.

Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес - пред Хасковския окръжен съд.

Районен съдия: