П   Р   И   С   Ъ   Д   А

 

56 / 04.10.2017 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

На   четвърти октомври през две хиляди и седемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                     

 Председател : Гроздан Грозев

                                                                          

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:  Тереза Скорчева

Като разгледа докладваното от съдия Гроздан Грозев

НОХД № 817 по описа за 2017 година

 

 

П Р И С Ъ Д И :

 

         ПРИЗНАВА подсъдимата А.А.К. с ЕГН **********, родена на *** ***, български гражданин, ромка, без образование,осъждана, неомъжена, безработна,живуща ***, за ВИНОВНА в това, че в периода м. април 2015 година до м.май 2017 година включително, в с. Узунджово, Хасковска област, след като е осъдена с Решение № 513/ 23.07.2014 година на Районен съд - Хасково, постановено по гражданско дело № 668/2014 година по описа на РС-Хасково и влязло в законна сила на 12.08.2014 година да издържа свои низходящи, а именно сина си К.М.К. роден на *** година , дъщеря си К.М.К.-родена на *** година и дъщеря си В.М.К.- родена на *** година , като им заплаща месечна издръжка в размер на 85 лева за всяко едно от трите деца, съзнателно не е изпълнила задължението си за повече от две вноски 13 месечни вноски по 255 лева и 13 месечни вноски по 170 лева , възлизащи общо на сумата от 5525 лева , като деянието е извършено повторно - Престъпление по чл.183 ал.4 вр ал.1 вр.чл.28 ал.1 от НК, поради което и на основание чл.183, ал.4 вр ал.1 вр.чл.28 ал.1, вр.чл.54, ал.1 от НК, и НАЛАГА НАКАЗАНИЕ „Лишаване от свобода” за срок от  4 /четири/ месеца, като на основание чл.66, ал.1 от НК отлага изпълнението на така наложеното наказание за изпитателен срок от 3 години, налага и наказание „Обществено порицание“, което да бъде изпълнено чрез обявяването на съдържанието на присъдата на видно място в сградата на кметството в с.Гита, община Чирпан, обл.Стара Загора.

         Присъдата подлежи на обжалване или протест в 15-дневен срок от днес – пред Хасковския окръжен съд.

Районен съдия:/п/ не се чете

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.