ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1361

 

            Хасковски Районен съд   четвърти граждански                     състав

На двадесет и шести октомври         две хиляди и седемнадесета година

в закрито заседание в следния състав:

 

     Съдия: ПАВЛИНА  ГОСПОДИНОВА

                                              

 

Секретар

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело №1102  по описа за 2017 година на Хасковски Районен съд, за да се произнесе взе предвид следното:

С определение от з.з.11.08.2017г. в производството по делото са дадени указания за посочване на адрес на ответника или внасяне на съответна сума при установяване предпоставките за назначаване на особен представител за ответната страна, т.е. за отстраняване на нередовности, което не е изпълнено от ищеца. Съобщението до него е получено от негов служител на 24.08.2017г. и срокът е изтекъл на 07.09.2017г. Поради неотстраняване на нередовността /не е посочен адрес за призоваване на ответната страна, не е внеса сума за възнаграждение на особен представител на ответника/ в срок, производството по делото следва да се прекрати. Мотивиран така и на основание чл. 129, ал.4 във вр. с ал.3 във вр. с чл.127, т.2, пр.2 от ГПК , съдът

ОПРЕДЕЛИ:

         ПРЕКРАТЯВА  производството по гр.д.№1102 по описа на ХРС за 2017г.

         Определението може да се обжалва пред ХОС в едноседмичен срок от съобщенията за страните.

        

                                              

         Съдия: /п/ не се чете.

 

         Вярно с оригинала!

 

         Секретар: Д.С.