Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е № 588

11.10.2017 година, гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд                               Трети граждански състав

на четиринадесети септември през две хиляди и седемнадесета година

в публичното заседание в следния състав:

                                               Съдия : Нели Иванова      

секретар Ваня Кирева

прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гражданско дело1746 по описа за 2017г.,за да се произнесе взе предвид следното:

 

*****************************************************************************************************

 

Р Е Ш И :

 

 

ПРЕКРАТЯВА  сключения на 02.06.1991г. в гр.Хасково граждански брак между Н.Д.Д. с ЕГН:********** и М.К.Д. с ЕГН:**********, поради постигнато сериозно и непоколебимо взаимно съгласие.

         УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение, както следва:

Молителите не си дължат издръжка един на друг след прекратяване на брака.

Заявяват, че не притежават недвижими имоти, придобити по време на брака, които да са СИО, поради което нямат имуществени претенции един към друг.

С настоящото споразумение молителите не уреждат имуществени претенции по отношение на придобитите по време на брака движими вещи.

След прекратяване на брака молителката М.К.Д. с ЕГН:********** ще носи предбрачното си фамилно име – М..

Разноските по делото ще бъдат заплатени по равно от молителите.

         ОСЪЖДА М.К.Д. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         ОСЪЖДА Н.Д.Д. с ЕГН:********** да заплати по сметка на Районен съд-Хасково държавна такса в размер на 20лв.

         Решението не подлежи на обжалване.

        

 

                                              СЪДИЯ:/п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар:В.К.