Р Е Ш Е Н И Е № 581

10.10.2017г. гр.Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

Хасковски Районен съд    четвърти       граждански                                                           състав в публичното заседание на двадесет и шести септември

през две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

         Съдия: ПАВЛИНА ГОСПОДИНОВА

Секретар Диляна Славова

Прокурор

като разгледа докладваното от съдията

гр.д.№1638 по описа за 2017 год., за да се произнесе взе предвид:

            *********************************************************************

Мотивиран така, съдът

РЕШИ:

ОСЪЖДА И.Е.Т., ЕГН **********,***, да заплаща на непълнолетния А.А.Т., ЕГН **********, действащ със съгласието на бащата А.Т.Х., ЕГН **********,***, месечна издръжка за детето в размер на 300,00 лева, считано от 04.07.2016г. до настъпване на законни причини за прекратяването или изменението, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска от датата на падежа до окончателното и изплащане, като ОТХВЪРЛЯ предявения иск над посочения размер до предявения пълен размер от 320,00 лева, като неоснователен и недоказан.

ОСЪЖДА И.Е.Т., ЕГН **********,***, в полза на Държавата по сметка на съда държавна такса в размер на 432,00 лева.

ДОПУСКА предварително изпълнение на решението в частта му на определената издръжка.

Решението може да бъде обжалвано пред ХОС в двуседмичен срок от  обявяването.

 

 

СЪДИЯ:/п/ не се чете

 

Вярно с оригинала!

 

Секретар: Д.С.