Н.о.х.д. № 809 / 2017 год. на ХРС

МОТИВИ:   

 

            Обвинението срещу подсъдимия С.Х.А. ЕГН ********** *** е повдигнато за това, че на 06.06.2016г., в гр.Хасково, направил опит да се съвкупи с лице от женски пол – а именно с А.Д.Д. ***, като я принудил за това със сила, / изразяваща се в дърпане, блъскане, запушване на уста и притискане към терена/, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – намеса на трети лица – престъпление по чл.152 ал.1 т.2 вр.чл.18 ал.1 от НК.

            В съдебно заседание представителят на РП-Хасково поддържа така повдигнатото обвинение. Фактологията по делото била изяснена, защото и самия подсъдим признавал вината си и бил съгласен с фактите, изложени в обвинителния акт. Наказанието следвало да бъде наложено с оглед факта, че делото протекло по реда на съкратеното съдебно следствие. Имало и други осъждания на подсъдимия за престъпления засягащи неприкосновеността на личността – грабеж. Ето защо на С.А. трябвало да се наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 5 години, ефективно, което следвало да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. Следвало да се приспадне от това наказание, времето, през което подсъдимият бил задържан. Иска от съда присъда в този смисъл.

            Подсъдимият С.А. разбира в какво е обвинен, признава се за виновен и е съгласен с фактическата обстановка, изложена в обвинителния акт в производството по съкратено съдебно следствие. Съдът чете определение по чл.372 ал.4 от НПК.

            Защитникът на подсъдимия пледира за наказание, по-ниско от посоченото от представителя на държавното обвинение. Осъжданията на А. не били многобройни, а само няколко. Съдът следвало да вземе в предвид и обстоятелството, че се касаело за опит, а не за довършено престъпление. Моли съда за присъда в този смисъл.

            Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна отразеното в обстоятелствената част на обвинителния акт, а именно :

            Пострадалата А.Д.Д., родена на ***г., неколкократно била лекувана стационарно в „Център за психично здраве" ЕООД-гр.Хасково, с диагноза параноидна шизофрения. Хоспитализациите били след спиране на поддържащата терапия.

            Към 06.06.2016г. била в медикаментозна ремисия. Можела обективно да възприема действителността и да ръководи постъпките си. Заради заболяването си обаче се предоверявала на непознати, без да съобразява риска от случайни контакти.

            През деня на 05.06.2016г., А.Д.Д. *** с неустановен по делото мъж, представил й се като „И.". Още при запознанството им пострадалата обяснила, че харесва друг мъж и с „И." няма да има интимна близост. По негово предложение от Димитровград пристигнали в гр. Хасково, където след като ходили на заведение, непознатият й купил цигари, а след това наел стая в централната градска част на гр. Хасково, за да пренощуват. Вече се било стъмнило. А.Д. отишла с непознатия в стаята, където той отново й направил предложение за полов контакт, което обаче тя отказала, включително и срещу пари.

           А.Д.Д. напуснала мястото и след полунощ, вече на 06.06.2016г., се отзовала в централната част на гр.Хасково. Нямала пари, а искала да се прибере в дома си в гр. Димитровград.

           Подсъдимият С.Х.А. ЕГН ********** ***, поддържал връзка с А.З.А. от гр.Хасково.

           На 05.06.2016г. С.А. бил изпил значителни количества алкохол.

           След полунощ, вече на 06.06.2016г., бил в централната градска част, заедно с А.З.А.. Последната видяла преминаващата покрай нея А.Д.Д. и поискала от нейните цигари. Пострадалата дала цигара на А.А.и й казала как иска да се прибере в гр. Димитровград, а няма пари. А.казала, че „мъжа" й ще я закара.

            Тогава се приближил подсъдимия С.Х.А.. Разбрал желанието на пострадалата и поискал от нея „да му пусне", което означавало да имат полов акт и тогава щял да я закара. А.Д. категорично отказала, като казала „Това няма да стане!", след което тръгнала пеша през централната част на града, по бул.„Раковски" в посока гр.Димитровград.

           С.Х.А. последвал пострадалата, с цел да задоволи половия си нагон. Започнал да разговаря с нея, няколко пъти я спирал и искал да я изпрати. Подсъдимият излъгал, че негови приятели се намират на бензиностанция „ОМВ" на изхода на гр.Хасково, пътували до гр.Димитровград и щели да я закарат.

           Постепенно А.Д.Д. се успокоила.

           Двамата вървели към посочената бензиностанция около 45 минути. Около 02:30 часа на 06.06.2016г., А.Д.Д. и С.Х.А. стигнали пешеходен подлез на бул. "Раковски" в гр.Хасково. Подсъдимият твърдял, че пътят им минава през подлеза, но А.Д.Д. не искала да влезе, защото било тъмно.

           С.А. хванал пострадалата и със сила я задърпал към подлеза. Д. се съпротивлявала, но след като взе пак я вкарал в подлеза, тя силно започнала да вика за помощ. С едната си ръка подсъдимият държал пострадалата, а с другата започнал да прави опити да свали долнището на анцуга, с което тя била облечена, както и бикините й. Д. обаче, поради категоричното си несъгласие за полов контакт със С.А. се съпротивлявала и викала за помощ.

           С.Х.А. блъснал пострадалата към стената на подлеза, с едната си ръка й запушил устата притискайки я силно, а с тялото си я притискал към стената. Подсъдимият свалил дънките и бельото си до коленете и пострадалата видяла еректиралия му член. Продължавал да прави опити да свали дрехите й от кръста надолу. Тъй като не успявал, С.А. съборил Д. на терена и минал зад нея. Успял да свали анцуга й до коленете и започнал да дърпа бикините на А.Д., за да ги скъса. Пострадалата продължавала да вика за помощ , както и че я изнасилват.

           Зовът за помощ на пострадалата бил чут от К.И. Г., която на два пъти сигнализирала „Национална система 112", поради продължаващите викове за помощ. Неустановен по делото мъж влезнал от другия край на подлеза и след като извикал, подсъдимият се уплашил, да не бъде заловен, пуснал пострадалата, изправил се и побягнал. Изключително уплашена и разплакана А.Д.Д., също повикала помощ чрез „Национална система 112" . Била насочена към близката бензиностанция „ОМВ", където била намерена от полицейски екип, съставен от полицаите П.П., С.К. и Г.Г..

           След като пострадалата била намерена, тя въпреки че била много разстроена, успяла да даде описание на външността на нападателя си. Тъй като полицай П.П. бил видял подсъдимия през деня, по даденото описание предположил, че става въпрос именно за С.Х.А.. Служителите на реда откарали пострадалата до РУ на МВР Хасково, където по показана снимка Д. разпознала А..***, С.Х.А. бил доведен. А.Д. незабавно посочила, че това е човекът, който се опитал да я изнасили.

           Със Заповед №1970зз-292/06.06.2016г. подсъдимият бил задържан за 24 часа.

           От извършената по делото съдебно-медицинска експертиза се установява, че на 06.06.2016г. А.Д.Д. е получила кръвонасядане на горната устна, над четвърти горен десен зъб. Това увреждане отговаря да е било получено от притискане на устата и довело до страдание, което е форма на леката телесна повреда.

           От извършената психиатрична експертиза се установява, че А.Д. страда от психично заболяване, а именно – „Параноидна шизофрения“ с давност от 16г. Могла е да възприема обективно действителността и да ръководи постъпките си, но с оглед нейното заболяване не е могла да предвиди евентуалните негативни последици, които биха настъпили за нея. Могла е да възприема правилно фактите от значение за делото и да дава показания.

           Подсъдимият С.Х.А. е осъждан.

           Като непълнолетен, за извършени кражби е бил осъждан на наказания „лишаване от свобода“, чието изпълнение е било отлагано. Реабилитиран е по право за тези две осъждания.

           С Присъда по НОХД №10583/2010г. на Окръжен съд гр.Хасково, за извършено на 08.04.2010г. престъпление по чл.198 ал.1 от НК, на С.А. е било наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК е било отложено за срок от 5 години. Присъдата е влязла в сила на 28.02.2012г.

           Настоящото деяние е в установения от съда изпитателен срок.

           При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна, че подсъдимият С.Х.А. ЕГН ********** *** е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.152 ал.1 т.2 вр.чл.18 ал.1 от НК, като на 06.06.2016г., в гр.Хасково, направил опит да се съвкупи с лице от женски пол – а именно с А.Д.Д. ***, като я принудил за това със сила, / изразяваща се в дърпане, блъскане, запушване на уста и притискане към терена/, като деянието е останало недовършено по независещи от дееца причини – намеса на трети лица.

            От субективна страна деянието е извършено с пряк умисъл – подсъдимият е съзнавал обществено-опасния характер на извършеното, предвиждал е настъпването на обществено-опасните последици и е искал именно настъпването на престъпния резултат. В конкретния случай това означава, че подсъдимият е съзнавал, че пострадалата е лице от женски пол, че не е съгласна с осъществяването на съвкуплението и е упражнил сила, за да сломи съпротивата й, с цел да може да осъществи съвкуплението.

           Деянието е останало във фазата на недовършения опит.

           Подсъдимият е започнал изпълнението на престъплението, но не е могъл да достигне до сексуално проникване, поради намесата на трето лице. Така опитът е останал недовършен по независещи от дееца причини.

           В тази връзка съдът определи наказанието на подсъдимия по следния начин :

           Първо в предвид диференцираната процедура по чл.370 и сл. от НПК и разпоредбата на чл.373 ал.2 от НПК и в предвид обстоятелството, че нормата на чл.152 ал.1 от НК има специален минимум – от 2 години – до 8 години. Съдът най-напред определи размера на наказанието по общите правила. За индивидуализацията на наказанието, съдът обсъди съотношението на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът цени относително младата възраст на подсъдимия, направените пълни самопризнания, оказаното съдействие на органите и съда, изразеното критично отношение. Съдимостта на подсъдимия включва 3 осъждания, 2 от които за деяния като непълнолетен, за които е реабилитиран и всъщност само едно осъждане – по НОХД №10583/2010г. по описа на ХОС, по което е бил осъден за грабеж по чл.198 ал.1 от НК следва да се има в предвид. Следва да се има в предвид и че деянието е останало във фазата на опита, макар и по независещи от дееца причини. Като отегчаващи вината обстоятелства съдът цени отрицателните характеристични данни. Ето защо съдът счете, че е налице пълен превес на смекчаващите вината обстоятелства и определи наказанието „лишаване от свобода“ на минимума от 2 години. След това, с оглед правилото за 1 / 3 по чл.58а ал.1 от НК съдът намали така определеното по общите правила наказание с 1 / 3 т.е с 8 месеца и определи окончателно редуцирано наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година и 4 месеца. Осъждането следва да бъде ефективно. Не е възможно приложението на чл.66 ал.1 от НК, заради осъждането по НОХД №10583/2010г. на Окръжен съд гр.Хасково.

           Нещо повече, настоящото деяние се явява извършено в изпитателния срок на осъждането по НОХД №10583/2010г. на Окръжен съд гр.Хасково, за извършено на 08.04.2010г. престъпление по чл.198 ал.1 от НК. По това осъждане на С.А. е било наложено наказание „лишаване от свобода“ за срок от 3 години, чието изпълнение на основание чл.66 ал.1 от НК е било отложено за срок от 5 години. Присъдата е влязла в сила на 28.02.2012г. Настоящото деяние е извършено на 06.06.2016г. – вътре в 5 годишния изпитателен срок, който изтича на 28.02.2017г.

           Ето защо с оглед чл.68 ал.1 от НК отложеното наказание по НОХД №10583/2010г. на Окръжен съд гр.Хасково следва да бъде приведено в изпълнение и да се изтърпи ефективно, изцяло, отделно и преди наложеното с настоящата присъда наказание „лишаване от свобода“ при първоначален „общ“ режим.

           Подсъдимият е бил задържан един ден по ЗМВР. Това задържане следва да се приспадне от наказанието с оглед чл.59 ал.1 от НК.

           С така наложеното наказание съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на закона, което ще въздействува възпитателно и предупредително както върху дееца, така и по отношение на останалите членове на обществото.

           С оглед чл.189 ал.3 от НПК подсъдимият следва да бъде осъден да заплати по сметка на ОД-МВР-Хасково и разноските по делото. На пострадалата следва да се върнат иззетите като веществени доказателства нейни дрехи – анцуг и блуза.

           Воден от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                    Районен съдия: /п/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: В.А.