Н.о.х.д. №1424/2017 год. на ХРС

 

МОТИВИ:

 

       Обвинението срещу подсъдимия Ф.А.Б. ЕГН ********** *** е повдигнато за това, че на 14.08.2017г. в гр.Хасково, при условията на продължавано престъпление, противозаконно повредил чужди движими вещи на обща стойност от 2 766,60 лв., с обща стойност на вредата 721,20 лв., като повредил алуминиева прозоречна рамка с двоен стъклопласт, неотваряема използвана и демонтирана на стойност от 166,60 лв., със стойност на вредата 120 лв., собственост на Р. *** и повредил лек автомобил марка „Мерцедес 200 Е“ с ДК№ ********, собственост на Н.М.И. *** на стойност 2 600 лв., като счупил предното панорамно стъкло, стъклата на предна лява и дясна врата, на задна дясна врата, преден капак и външна радиоантена, със стойност на вредата 601,20 лв. – престъпление по чл.216 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК.

       РП-Хасково поддържат обвинението. От самото начало подсъдимият се признавал за виновен. Фактическата обстановка по делото се установявала безспорно. Подсъдимият бил неосъждан. Според прокурора, в конкретния случай най-уместното наказание щяло да бъде „пробация“ с първите две задължителни пробационни мерки, с продължителност от 8 месеца. Така щели да се постигнат целите на индивидуалната и генералната превенции.

       Подсъдимият Ф.Б. се явява лично. Разбира обвинението, признава се за виновен. Съгласен е с фактическата обстановка, изложена в обстоятелствената част на обвинителния акт.          

       Иска от съда да му наложи минимално наказание.

       Съдът, след като прецени събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна, изложеното в обвинителния акт, а именно:

       Подсъдимият Ф.А.Б. *** бил добър приятел със свидетеля Б.Р.А. от повече от десет години.

       През месец септември - октомври 2016г. и през месец юни 2017г., двамата работели заедно на строителни обекти, като останала сумата от общо 780 лева, които св.А. следвало да заплати на подс.Б. от съвместната им работа. Периодично подсъдимият Б. си искал дължимото, но св.А. му заявявал, че все още няма възможност да му изплати сумата. При една от срещите им св.А. обещал, че ще му изплати дължимото на 13.08.2017г.

       Въпреки това на уречената дата св.А. не му се обадил.

       На 14.08.2017г. Ф.Б. търсил св.А. на мобилния му телефон, но той не му отговарял. Тогава, подпийнал, подс.Б. решил да потърси св.А. на място в къщата му, находяща се на ул."********" №5 в гр.Хасково.

       Около 17.00 часа на 14.08.2017г., Б. отишъл до къщата и позвънил на звънеца, но никой не му отворил. Отвън на улицата била паркирана колата на свидетеля Р.Б.Р. - син на Б.А., а именно - лек автомобил марка „Мерцедес 200 Е", с ДК № ********.

       Тъй като Б.А. много често шофирал тази кола, Ф.Б. си помислил, че той е в къщата и се крие от него. Подсъдимият се ядосал, насочил се към подпряната на фасадата на къщата алуминиева прозоречна рамка, с двоен стъклопакет, неотваряема, която стояла от дълго време там. Съборил рамката на земята, но тя не се счупила, тогава я вдигнал и ударил отново в земята. Взел един камък, който се намирал в близост и с него изпочупил стъклата на стъклопакета.

       След известна пауза, със същия камък, Ф.Б. се насочил към лекия автомобил на св.Р.Р.. Първо счупил предното панорамно стъкло на автомобила, след което последователно стъклата на предни лява и дясна врата, стъклото на задна дясна врата, предния капак на автомобила и последно външната радиоантена.

        След като сторил това, подсъдимият се подпрял на колата и бил задържан от изпратените на място полицаи от РУ на МВР Хасково - свидетелите П.А.П. и С. Д.  С., които получили сигнал за инцидента от оперативния дежурен.

       Свидетелката П.Г.Д. *** била пред входа на блока си, който се намирал срещу къщата на Б.Р.А. и била очевидец на станалото.

       Още при счупването на стъклопакета, тя се обадила на тел.№112.

       В 18,15 часа започнал оглед на местопроизшествието, за което бил съставен надлежен протокол придружен с албум.

       От заключението на назначената по делото оценъчна експертиза се установява, че повредите по алуминиева прозоречна рамка, с двоен стъклопакет, неотваряема и лек автомобил марка „Мерцедес 200 Е", с ДК № ******** се равняват общо на 721,20 лева, към момента на извършване на деянието.

       Подсъдимият е неосъждан/ реабилитиран по право/ към момента на извършване на деянието. Има добри характеристични данни.

       Тази фактическа обстановка се установява безсъмнено както от разпита на свидетелите, така и от пълните самопризнания на подсъдимия още от досъдебното производство.

      При така установената фактическа обстановка съдът намира от правна страна следното :

       Подсъдимият Ф.А.Б. ЕГН ********** *** е осъществил от обективна и субективна страна престъпния състав на чл.216 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК, като на 14.08.2017г., в гр.Хасково, при условията на продължавано престъпление, противозаконно повредил чужди движими вещи на обща стойност от 2 766,60 лв., с обща стойност на вредата 721,20 лв., като повредил алуминиева прозоречна рамка с двоен стъклопласт, неотваряема използвана и демонтирана на стойност от 166,60 лв., със стойност на вредата 120 лв., собственост на Р. *** и повредил лек автомобил марка „Мерцедес 200 Е“ с ДК№ ********, собственост на Н.М.И. *** на стойност 2 600 лв., като счупил предното панорамно стъкло, стъклата на предна лява и дясна врата, на задна дясна врата, преден капак и външна радиоантена, със стойност на вредата 601,20 лв.

       От субективна страна деянието е извършено при условията на пряк умисъл - подсъдимият е съзнавал общественоопасния характер на извършеното, предвиждал е настъпването на престъпния резултат и е искал именно настъпването на обществено опасните последици.

       Деянието е извършено и при условията на продължавано престъпление по чл.26 ал.1 от НК. Това е така, защото продължаваното престъпление е извършено с две отделни деяния, които поотделно осъществяват състава на чл.216, ал.1 от НК. От показанията на самия подсъдим, а и на свидетелите по делото се установява както времето, така и мястото на извършване на престъпните деяния. Същите са извършени при една и съща форма на вина - пряк умисъл. Обективните и субективни белези на престъпните деяния при последващата престъпна проява се явяват продължение на предходната и са в причинна връзка помежду си и именно това характеризира отделните престъпни прояви като продължавано престъпление.

       Подсъдимият е неосъждан /реабилитиран по право/.

       Като прецени събраните по делото доказателства, степента на обществена опасност на извършеното престъпление, както и данните за личността на подсъдимия, съдът прие наличие на многобройни смекчаващи вината обстоятелства –чистото съдебно минало, пълните самопризнания още от досъдебното производство, оказаното съдействие на органите на досъдебното производство, изразеното критично отношение. Липсват отегчаващи вината обстоятелства. По тази причина съдът призна подсъдимия за виновен в извършването на престъплението по чл.216 ал.1 вр.чл.26 ал.1 от НК и определи наказанието при условията на чл.55 ал.1 т.2 б.“б“ от НК – тъй като липсва специален минимум на наказанието „лишаване от свобода“, съдът замени същото с „пробация“. Съдът счете, че първите две задължителни пробационни мерки ще бъдат достатъчни, за постигане на целите на наказанието. Ето защо съдът наложи на подсъдимия наказанията „задължителна регистрация по настоящ адрес“ и „задължителни периодични срещи с пробационен служител“. По отношение на продължителността на тези две мерки съдът счете, че същите следва да бъдат с продължителност малко над минималния размер и под средата – а именно 8 месеца, като при първата мярка периодичността е минималната – а именно 2 пъти седмично.

 

 

       С така наложените наказания съдът счита, че ще бъдат постигнати целите на личната и генералната превенция на закона, което ще въздействува възпитателно и предупредително както върху дееца, така и по отношение на останалите членове на обществото.

       Воден от горното, съдът постанови присъдата си.

 

 

                                                                                               Районен съдия :/П/ не се чете

Вярно с оригинала!

Секретар: Г. Д.