Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

  53 / 07.02.2018 година, гр. Хасково

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Хасковският районен съд, Осми наказателен състав

На  седми февруари   през две хиляди и  осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

                                                                     

              Председател : Гроздан Грозев

                                                                        

 

Секретар: Веселина Красева

Прокурор:

Като разгледа докладваното от съдията

АН дело номер 25 по описа за 2018 година и на основание чл.378 ал. 4 т.1 от НПК, вр. чл.78а ал.1 от НК,

 

Р   Е   Ш   И   :

              ПРИЗНАВА обвиняемата В.Я.Р., ЕГН ********** от гр.Хасково, българска гражданка, българка, със средно образование, неосъждана, неомъжена, месторабота - координатор употребявани камиони „Волво груп България" АД гр.София, за ВИНОВНА в това, че на  23.12.2017г. в гр.Хасково, без надлежно разрешително държала високорисково наркотично вещество - марихуана /коноп, канабис/ съгласно чл.3, ал.2, т.1 от ЗКНВП и Приложение №1 към Списък №1 на чл.3, т.1 от Наредбата за класифициране на растенията и веществата като наркотични/, а именно 2.2155 грама марихуана /коноп, канабис/ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 11.1% /тегловни проценти/ на стойност 13.29 лева, като случая е маловажен - престъпление по чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, предл. 2, т. 1 предл. 1 от НК, поради което и на основание чл. 354а, ал.5, вр. ал. 3, предл. 2, т. 1 предл. 1, вр.чл.78а ал.1 и ал.5 от НК, я ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и й НАЛАГА административно наказание “глоба” в размер на 1 000 /хиляда / лева.

ОСЪЖДА В.Я.Р., ЕГН ********** от гр.Хасково, българска гражданка, българка, със средно образование, неосъждана, неомъжена, месторабота - координатор употребявани камиони „Волво груп България" АД гр.София, да заплати по сметка на ОДМВР –Хасково, деловодни разноски в размер на 74.45 лв. за вещо лице.        

ОТНЕМА на основание чл.354а, ал.6 от НК, В ПОЛЗА НА ДЪРЖАВАТА веществените доказателства по делото, явяващи се и предмет на престъплението, а именно – „марихуана" (коноп, канабис) с тегло 2,1152 грама остатък неизразходвано количество след анализ със съдържание на активен наркотично действащ компонент тетрахидроканабинол 11,1% (тегловни проценти) -  на съхранение в  ЦМУ-София, като същите ДА БЪДАТ УНИЩОЖЕНИ.

Решението подлежи на въззивно обжалване  и протест пред ХОС в 15-дневен срок считано от днес.

Районен съдия: /п/ не се чете

 

 

 

 

Вярно с оригинала!!!

Секретар: В.К.