РАЙОНЕН СЪД - ХАСКОВО
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.2.2018г. до 9.2.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 3194/2017, I състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

Я.Г.И.,
Ж.М.И.

 

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 1.2.2018г.

2

Гражданско дело No 725/2017, IV състав

Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение

Ш.Ю.Ю.,
А.О.Ю.

Е.Я.Х.,
С.С.Х.

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Решение от 2.2.2018г.

3

Гражданско дело No 2593/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Г.И.И.

И.Г.И.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Решение от 5.2.2018г.

4

Гражданско дело No 2612/2017, I състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Н.С.П.

В.И.Т.

Докладчик:
МАРИЯ А. АНГЕЛОВА

Определение от 5.2.2018г.

5

Гражданско дело No 1664/2017, IV състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ЕКОБУЛПАК АД СОФИЯ

ИНВЕСТ МЕЛИ БГ ООД

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Решение от 6.2.2018г.

6

Гражданско дело No 2036/2017, IV състав

Искове от/срещу работника или служителя за обезщетения, свързани с прекратяване на ТПО; обезщетение при неизпълнение на договор за ученичество

Х.П.Х.

ЕТ Б.О.

Докладчик:
ПАВЛИНА Х. ГОСПОДИНОВА

Решение от 7.2.2018г.

7

Гражданско дело No 2117/2017, IX състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ДЕЙЗИ НОВА ЕООД

В.Г.В.

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 7.2.2018г.

8

Гражданско дело No 1943/2017, VI състав

Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение

М.К.И.

М.Д.В.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 8.2.2018г.

9

Гражданско дело No 148/2018, VII състав

Искове по СК - развод по взаимно съгласие

А.К.С.,
М.С.

 

Докладчик:
ВАСИЛ Л. ПАНАЙОТОВ

Определение от 8.2.2018г.

10

Гражданско дело No 1435/2017, VI състав

Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение

ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД СОФИЯ

А.А.А.

Докладчик:
ВАЛЕНТИНА Ж. ИВАНОВА

Решение от 9.2.2018г.

11

Гражданско дело No 2250/2017, IX състав

Искове за защита срещу незаконно уволнение и искове за отмяна на наложено наказание „забележка” и „предупреждение за уволнение”

В.Р.В.

КАМЕНИЦА АД ПЛОВДИВ

Докладчик:
ПЕТЪР Н. ВУНОВ

Решение от 9.2.2018г.

12

Гражданско дело No 2547/2017, III състав

Искове по СК - издръжка, изменение

Т.А.Х.

А.Х.Х.

Докладчик:
НЕЛИ Д. ИВАНОВА

Решение от 9.2.2018г.