Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Съдебни актове по граждански дела-2017г.
Съдебни актове по наказателни дела-2017г.
Съдебни актове по наказателни дела -2016г.
Съдебни актове по граждански дела-2016 г.
Постановени съдебни актове 2013г. - 2015г.
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
 
 548561 
 Начална страница  
 Начало

           

             Уважаеми потребители,

           Добре дошли в официалният сайт на Районен съд град Хасково - СЪД- МОДЕЛ.
           Създадохме тази интернет - страница с идеята да бъдем полезни на всички, които искат да се запознаят със спецификата на българското правораздаване и в частност работата на Районен съд- Хасково.
          Постарахме се да я превърнем в своебразен справочник за дейностите на районния съд, предлаганите услуги, полезни връзки - изцяло информацията, която Ви е необходима.
         По този начин бързо, лесно, своевременно и приятно ще намерите отговорите на всички ваши въпроси.

                                                                                               ВАЖНО !!!

Във връзка с годишна инвентаризация на делата в Районен съд – Хасково, на основание чл. 89, ал. 1 и чл. 143, ал. 2 от Правилника за администрацията в съдилищата и Заповед на Административния ръководител на Районен съд – Хасково № АД-5 от 10.01.2017 г.,  считано от 16.01.2017г. до 31.01.2017г. вкл. , справки по делата в „Гражданско деловодство“  и  в „Наказателно деловодство“ на Районен съд – Хасково, ще се извършват със следното работно време:
Сутрин: от 09.00 часа до 11 часа;
Следобед: от 15.00 часа до 17.00 часа.
Без прекъсване през целия работен ден справки по дела на Районен съд - Хасково ще се извършват по деловодната програма на "Информационен център" на етаж І на Съдебна палата-Хасково.

                      За справки и информация по делата се обръщайте към

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР на СЪДЕБНА ПАЛАТА-ХАСКОВО

                                              телефон: (038) 60 18 44 

***Уважаеми потребители,използвайте уеб браузърите Internet Explorer и Chrome  за да имате достъп до пълната информация на интернет страницата на Районен съд - Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Звукова версия 

 

           Проект:"Консултативен форум на районните съдилища" 

Районен съд - Хасково спечели проект по Оперативна програма "Aдминистративен капацитет"
Отчетни доклади за дейността на Районен съд-Хасково 

Отчет за дейността на Районен съд-Хасково
Кодекси за етично поведение 

на българските магистрати и на съдебните служители
Полезни връзки 

Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Нотариуси 

Адрес и телефони на нотариуси в Хасковски съдебен окръг
Частни съдебни изпълнители 

Частни съдебни изпълнители
гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР