Х Районен съд
асково
 Бързи 
Връзки
Ok
Начало
За нас
Информация за съда
Съдебни заседатели
Вещи лица
Полезно
Календар - насрочени дела
Съдебни актове по Граждански дела-2019г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2019г.
Съдебни актове по Граждански дела-2018г.
Съдебни актове по Наказателни дела-2018г.
Публична продан- обявления от ДСИ
Вътрешни правила
Достъп до информация
Указания за потребители
Постановени съдебни актове 2013г. - 2017г.
Държавни такси събирани от съда
ЦУБИПСА - Съдебни актове чл.64 ЗСВ
Пресцентър
Предложения / оплаквания
Декларации
Профил на купувача
Електронно свидетелство за съдимост
Защита на личните данни
 
 816680 
 Начална страница  
 Начало

                                        ВАЖНО!!!      ВАЖНО!!!      ВАЖНО!!!   

          

 

 

 

Уведомяваме ви, че от 01.12.2019 г. Районен съд – Хасково е с нов сайт, намиращ се на адресhttps://haskovo-rs.justice.bgна който от 01.12.2019 г. ще се публикува актуалната информация за съда.

Настоящият сайт с адресhttp://haskovo.court-bg.org ще е достъпен и през 2020 година.


 

 

                          За справки и информация по делата се обръщайте към

ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР на СЪДЕБНА ПАЛАТА-ХАСКОВО

                                              телефон: (038) 60 18 44 

***Уважаеми потребители,използвайте уеб браузърите Internet Explorer и Chrome  за да имате достъп до пълната информация на интернет страницата на Районен съд - Хасково.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Звукова версия 

 

           Проект:"Консултативен форум на районните съдилища" 

Районен съд - Хасково спечели проект по Оперативна програма "Aдминистративен капацитет"
Отчетни доклади за дейността на Районен съд-Хасково 

Отчет за дейността на Районен съд-Хасково
Кодекси за етично поведение 

на българските магистрати и на съдебните служители
Полезни връзки 

Полезни адреси на държавни и неправителствени организации
Нотариуси 

Адрес и телефони на нотариуси в Хасковски съдебен окръг
Частни съдебни изпълнители 

Частни съдебни изпълнители
гр. Хасково 6300, бул.”България” №144, тел. (038) 601917, факс (038) 601905  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР